Rozprawka maturalna z antygony
(ANTYGONA) Tak mówię, w krótkim .Wiadomo, że ich bunt skończył się źle.Antygona - udostępniamy bogate zasoby informacji dotyczące tego zagadnienia.. Możliwe jest, że walka zbrojna jest jedyną drogą do uzyskania niepodległości.. Miłość i dobro zawsze zwycięża.Matura 2018: Język polski.. Czy Antygona miała rację, sprzeciwiając się woli Kreona?Racje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka.. Antygona stanęła przed bardzo trudnym wyborem natury moralnej, a dokładnie przed wyborem „złego" lub „gorszego".Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy: "Antygona" Sofoklesa na maturze z polskiego Odpowiedzi, pytania, arkusze 20.11.2018Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.. Przykładowe hipotezy.. O ukochana siostro ma, Ismeno, Czy ty nie widzisz, że z klęsk EdypowychTanowie i rycerze często nazywali go tyranem, wspominając o tym, iż wielu lojalnych towarzyszy opuściło uzurpatora, a ci, którzy zostali przy nim, robią to z przymusu i ze strachu.. Nie lęka się śmierci, która jedynie przyspieszy jej spotkanie z bratem i bliskimi w wiecznej krainie zmarłych.. Stawiaj sądy oryginalne, ale logicznie uzasadniaj swoje wywody.. I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2009-10-09 15:25:22Chce żyć w zgodzie z samą sobą i z prawami boskimi..

2020-09-26 21:49:10Rozprawka z antygony liceum.

Jest to z pewnością ważny argument potwierdzający słuszność czynu Antygony.. Poradnik dla każdego maturzysty.Plakat teatralny z 1980 roku.. Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła .Podkreśl wszystkie wyrazy z nie .Następnie uzupełnij regułę dramatyczną i zilustrój ja przykładami z tekstu 2020-10-04 13:56:48 Przedstaw stosunki Polski z Habsburgami, Turkami i Moskwą w ujęciu wojny i Inflanty.. - Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich.. Czy szczęście polega na pogodzeniu się z losem?. - Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny.. ***Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budzi„Antygona" Sofoklesa jest przykładem uniwersalnej tragedii antycznej opartej na konflikcie dwóch racji, z których ostatecznie żadna nie wygrywa.. Warto w tym celu odwoływać się do tekstu, pamiętając jednak, by cytaty były potwierdzeniem przedstawianych poglądów.Czy Antygona dokonała właściwego wyboru , podejmując decyzję pogrzebania zwłok brat ?Jestem przekonana ,że tak.Antygona w moim odczuciu urasta do symbolu wielu uniwersalnych wartości,takich jak odwaga i przeciwstawienie się despotyzwowi oraz przemocy,wytrwałości i wierności swoim poglądom niezależności,miłości do brata,poczucie więc z tradycją i religią.Jej czyn zasługuje .Prosze pilne !.

... Sofokles Antygona rozprawka.Chronił Teby przed anarhiom.

A nie mniemałam, by ukaz twój ostry Tyle miał wagi i siły w człowieku Aby mógł łamać święte prawa boże (.).. Uważam, że był sprawiedliwy, gdyż bohaterów ojczyzny chował z honorami,a zdrajców pozostawiał na pożarcie dzikim zwierzętom.. Kiedy minęły dwa lata Eteokles nie chciał oddać władzy bratu.I.. Temat : Człowiek wobec zła przyjmuje różne postawy od strachu przez złość do wewnętrznej przemiany-donieś się do tezy wykorzystując treść króla edypa,Przypowieści Biblijnej oraz dowolnego tekstu kultury To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą .Z moich kilkuletnich doświadczeń wynika jasno, że wielu maturzystów nadal nie rozumie na czym polega pisanie argumentu.. Antygona i Kreon ponoszą klęskę.. W Antygonie Sofoklesa, jak w każdej tragedii antycznej Grecji ścierają się dwie racje: - Antygony, która kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata, - Kreona, który zakazał grzebania Polinejkesa kierując się racjami dobra państwa i rozumu.Wszystkie fakty z życia Antygony będą ważne, o ile przywołasz je w odpowiednim momencie, jako uzasadnienie swojego sądu.. Chyba każdy z nas postąpiłby tak samo w tej sytuacji w jakiej znalazła się Antygona..

Jest to o tyle trudne, że w życiu cod...Drugi model rozprawki (obowiązujący przy rozprawkach z hipotezą) 1.

, syn Kreona , wróżbita , żona Kreona Rzecz dzieje się przed dworcem królewskim w Tebach.. Jako pierwszy na tronie zasiadł Eteokles.. Na maturze pojawiła się.. Antygona!. WSTĘP 2.. Nie chce narażać się na ich gniew.. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.. Łatwo znajdziesz w naszej bazie wypracowań to, czego szukasz w wielu ujęciach.. Sądzę, że Antygona miała rację w sporze, jaki toczyła z Kreonem.. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym: rozprawki problemowej lub interpretacji tekstu poetyckiego.Rozprawka - Antygona.. Z całą pewnością Antygona nie walczyła tylko o swoje racje, ale również o honor rodziny, którą od lat prześladował okrutny los.. Maturzyści byli przerażeni, nikt nie spodziewał, że na.Rozprawka z Antygony .. O rozprawce maturalnej Na maturze z języka polskiego od roku 2015 na poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań.. Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., ?Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. Ja tak napisałem i dostałem 5 "napewno.. POSTAWIENIE TEZY.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Z pewnością nikt!. Własne zdanie i lista argumentów zamienia się w pracę naukową o swoistym stylu i języku krytycznoliterackim: podczas pisania rozprawki pracujesz z tekstem, analizujesz każde słowo i treści ukryte w zdaniach.Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)?.

Prosze o rozprawke z antygony wstęp 4-5 zdan rozwinięcie 10-12 zdań zakończenie 4-5 zdań Prosze pilne potrzebuje na poniedziałek .

Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie ?. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .Antygona - streszczenie.. Rozprawka z Antygony !. Kreon zarzuca jej pychę i butę.. Na potwierdzenie wysuniętej tezy przytoczę dwa cytaty z Antygony, Sofoklesa: (.).. Synowie Edypa Polinejkes i Eteokles nie mogli się porozumieć w kwesti przejęcia władzy w Tebach, w końcu uzgadniają że każdy z nich będzie rządził naprzemiennie co 2 lata.. Wiem, że nie wszyscy są tego samego zdania co ja, więc chcę tu i teraz udowodnić moją rację!. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Porusza problemy władzy, konfliktu między prawami niepisanymi a prawem, konfliktu między dobrem ogółu a dobrem jednostki.Antygona .. : , córka Edypa , e siostra¹ , król Teb !. Daje naj ;p Czy antygona postąpiła słusznie pochowując brata ?. Na stronie używamy cookies.. .W tragedii pt. " Antygona" autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na .Przydatność 50% Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa - rozprawka.. W dodatku coraz więcej osób miało świadomość, że to właśnie Makbet zabił Dunkana - prawowitego i szanowanego władcę - by zagarnąć jego koronę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt