Wypracowanie o dziurze ozonowej
16 września jest Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej.. Dziura ozonowa 2020Jeżeli dorastaliście na przełomie lat 80. i 90.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).Dziura ozonowa to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).. Czy mamy powody do niepokoju?. Historia powstawania dziury ozonowej jest dobrym przykładem na to jak pozornie nieszkodliwa grupa związków chemicznych może stać się prawdziwym zagrożeniem dla życia na Ziemi, a także na to jak rządy państw, przedstawiciele sektora przemysłowego i obywatele mogą współpracować aby zbadać i rozwiązać ten problem.substancji szkodzących warstwie ozonowej.. Obecnie z pomiarów wynika, że w latach 2000-2015 dziura ozonowa zmniejszyła się o około 4,5 mln kilometrówDziura ozonowa nad Antarktydą jest największa z dotychczas obserwowanych.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Dziura ozonowa może być przyczyną zaćmy i nowotworów skóry u ludzi, w tym czerniaka skóry..

3.Powstawanie dziury ozonowej.

Weszły one w reakcję z ozonem powodując powstanie dziury ozonowej, co (wg tej hipotezy) było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.. Zakłada ona konieczność ograniczenia produkcji freonów, halonów i tlenków azotu, bezpośrednio odpowiedzialnych za zanikanie warstwy ozonowej.Nauk o Ziemi w NASA Goddard Space Flight Center.. Są to zarówno substancje naturalne (np. pyłki roślin, pyły wulkaniczne), jak też powstające w wyniku działalności człowieka (gazy… Czytaj dalej →Obserwacje dziury ozonowej Po raz pierwszy zaobserwowano dziurę ozonową w 1985 roku, nad Antarktydą.. Postanowienia protokołu były kilkukrotnie poprawiane, a w efekcie wdrażanych działań w XXI wieku w atmosferze zmniejszyła się koncentracja szkodliwych substancji.. 2.Co to jest ozon i jaką role pełni w atmosferze?. Dziura ozonowa to zjawisko stosunkowo nowe, odkryte i nazwane w latach 80. ubiegłego wieku.Przedstawiamy 17 ciekawostek, faktów i ważnych informacji na temat dziury ozonowej: 1.. Jak chodzi o tę ostatnią to - tak to pamiętam - mówiono o niej wszędzie bardzo dużo, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi.Teraz wiadomości o dziurze ozonowej pojawiają się rzadko.. W 1996 roku badania przeprowadzone .Chlorofluorowęglowodory (CFC) i dziura ozonowa ..

Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.

Obecnie jednak ozon zanika praktycznie na całym obszarze kuli ziemskiej, z wyjątkiem pasa tropików.. Przez prawie miliard lat cząsteczki ozonu w atmosferze chroniły życie na Ziemi przed działaniem promieni ultrafioletowych.. Problem pojawił się, gdy zaczęto używać związku CCI2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu do produkcji aerozoli.Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze, czyli w górnych warstwach atmosfery klimatu ziemskiego na wysokości od 10 km do 50 km, gdzie występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu zwana ozonosferą.Dziura ozonowa to nie przelewki!. Osoby po trzydziestce na pewno pamiętają liczne doniesienia na temat szkodliwości dezodorantów w sprayu, czynnika chłodniczego w lodówkach i wizje zagrożenia ze strony promieniowania ultrafioletowego.Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości.. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.Dziura ozonowa - zjawisko atmosferyczne polegające na zmniejszaniu się stężenia cząsteczek ozonu w ozonosferze* i zwiększaniu się przepuszczalności tej warstwy atmosferycznej dla promieniowania ultrafioletowego..

W przypadku ...Obserwacje dziury ozonowej Po raz pierwszy zaobserwowano dziurę ozonową w 1985 roku, nad Antarktydą.

3.Jakie substancje spowodowały dziurę ozonową.. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. Promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.Dziura ozonowa ogarnęłaby całą planetę na wiele miesięcy.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O 2 ).Plik wypracowanie o dziurze ozonowej m.zip na koncie użytkownika anwar1135 • Data dodania: 30 sty 2015Dziura ozonowa to problem, o którym głośno było w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych XX wieku.. Zwiększona ilość promieni ultrafioletowych przedostających się na ziemię z powodu zaniku warstwy ozonowej może zwiększyć u .Plik wypracowanie o dziurze ozonowej m.pdf na koncie użytkownika johniebgoode • Data dodania: 26 mar 20153 Powstawanie dziury ozonowej Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Doprowadziło to do uchwalenia Konwencji Genewskiej o Ochronie Warstwy Ozonowej..

XX wieku, to jest dobra szansa, że dzieciństwo upłynęło wam pod znakiem Teleranka, Alfa, Świata według Bundych i dziury ozonowej.

Dziura ozonowa ulega rocznym zmianom, gdyż najmniejsza jest w marcu, gdy na Antarktyce rozpoczyna się jesień, a największe rozmiary osiąga we wrześniu, gdy w regionie rozpoczyna się wiosna i spod topniejącego lodu wydobywają się olbrzymie ilości gazów, głównie metanu, który jest podstawowym gazem cieplarnianym, powodującym między innymi globalne ocieplenie.Tytuł wypracowania: Dziura ozonowa.. Wtedy to poziom wszystkich substancji chemicznych, mających negatywny wpływ na warstwę ozonu w naszej atmosferze spadnie dostatecznie nisko.Oczekuje się, że w latach 2050-2070 warstwa ozonowa zregeneruje się do poziomu sprzed 1980 roku.. Pierwsze promienie słoneczne po zimie polarnej powodują powoduje uwalnianie licznych atomów chloru, które niszczą ozon zubażając całą warstwę.Kto mi napisze referat o dziurze ozonowej na 2 strony.. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem sprzyjającym powiększaniu się dziur ozonowych jest obecność szkodliwych substancji w powietrzu, które dostając się do stratosfery pozostają tam bardzo długo.Dziura ozonowa powstaje pod wpływem niszczenia warstwy ozonowej przez uwalniane do atmosfery związków chemicznych zwanych freonami i halonami.Są to chloro-fluoro-bromo-pochodne węglowodorów (a w szczególności metanu i etanu), które miały rozpraszać się w środowisku i być nieszkodliwe dla organizmów żywych.Rzeczywistość okazała się inna.Dziura ozonowa- wszystko o dziurze Około 20-30km nad powierzchnią Ziemi znajduje się warstwa ozonu (O ) chroniąca organizmy przed niebezpiecznym dla życia promieniowaniem ultrafioletowym.. 4.Jak należy chronić się przed szkodliwym działaniem promieniowania 5.Wymień choroby , które narodziły się w skutek dziury ozonowej.Problem dziury ozonowej jest na tyle głośny, że z pewnością nie raz, nie dwa obił Ci się o uszy.. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną wartość stężenia granicznego, które określa pojawienie się dziury ozonowej.. Doprowadziło to do uchwalenia Konwencji Genewskiej o Ochronie Warstwy Ozonowej.. Denialiści klimatyczni, którzy negują fakt globalnego ocieplenia, widzą to jako argument na swoją korzyść.Dziura ozonowa nad Antarktydą pojawia się co roku na przełomie września i października, gdy na półkuli południowej rozpoczyna się wiosna.. Naukowcy szacują, że dziura ozonowa skurczy się do wielkości z 1980 r. za jakieś 50-51 lat.. Zakłada ona konieczność ograniczenia produkcji freonów, halonów i tlenków azotu, bezpośrednio odpowiedzialnych za zanikanie warstwy ozonowej.W okolicach biegunów powstaje go bardzo mało, co sprawia, że właśnie tam pojawiają się tzw. dziury ozonowe.. Być może słyszałeś o nim w mediach, a nawet jeszcze w szkolnej ławce..Komentarze

Brak komentarzy.