Scharakteryzuj ustrój polityczny sparty lub aten
Zajmowali się sprawami religijnymi i wojskowymi 3.Ateny i Sparta były najpotężniejszymi polis greckimi.. Polub to zadanie.. Gdzie mieszkali, w co się ubierali, jaka była kultura, itd.. Ten znakomity mówca przez kolejne 20 lat miał decydować o polityce Aten.Sparta leżała w południowej części Półwyspu Peloponeskiego w krainie zwanej Lakonią.. Dynamiczny rozwój tego obszaru nastąpił w X wieku p.n.e. powstały stałe osady, które utworzyły polis.Ustrój polityczny i społeczny w Starożytnej Grecji - cz. III - Ateny.. Traktat został odnaleziony na papirusie P .Który ustrój jest ustrojem NIEWOLNICZYM?. Wedle tradycji Ateny powstały na drodze synojkizmu, którego inicjatorem był mityczny Tezeusz.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Różnice: Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.. 2009-11-19 15:20:20; Ustrój polityczny JKM-a 2014-01-28 21:36:24; Scharakteryzuj ustrój polityczny Sparty?. 3.Ustrój polityczny starożytnych Aten Do X w. p.n.e. - największą władze mieli królowie.. - Geruzja - rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą)..

Scharakteryzuj krótko ustrój polityczny demokratycznych aten 5.

Dzieje państwa spartańskiego sięgają początków I tysiąclecia p.n.e. Mieszkańcy 5 niedużych osad położonych w dolinie rzeki Euratos połączyli się tworząc jedną Polis-Spartę.. Scharakteryzuj ustrój starożytnej Sparty i starożytnych Aten w czasach Peryklesa, a następnie wskaż podobieństwa i różnice między nimi.. 'jednakowi') - wojownicy, pełnia praw politycznych, 2) periojkowie - wolni rzemieślnicy i rolnicy, bez praw politycznych, 3) heloci - niewolna ludność, przypisana do działek ziemi przydzielonych Spartiatom.Podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty:.. Uzyskiwali roczny dochód poniżej 200 miar zboża.. Powstało prawdopodobnie w latach trzydziestych IV wieku p.n.e. Traktat opisuje historię polityczną Aten oraz funkcjonowanie ustroju ateńskiego w czasach współczesnych pisarzowi.. Poniższe zasady ustrojowe przyporządkuj do Aten lub Sparty.. 2012-01-29 14:47:36 Czy demokracja jest dobrym ustrojem 2017-01-07 13:23:13 opisz różnice w ustroju politycznym starozytnych Aten i Sparty .Porównaj ustrój polityczny w starożytnej Grecji i w Rzymie?. 2021-01-08 14:13:45 Co na przestrzeni historii zrobili wolnomularze/masoni?Ustrój Sparty; - Określony przez prawodawcę Likurga (IX/VII w pne) - Na czele państwa 2 królowie (urząd dziedziczny, pełnili funkcje kapłańskie, dowodzili armią)..

Każde z nich różnił ustrój polityczny i społeczny.

Za wyjątkiem urzędu strategów - wojskowych dowódców, wszystkie pozostałe urzędy obsadzane były drogą losowania.. 2010-12-02 20:27:45Społeczeństwo Sparty dzieliło się na trzy kategorie: 1) Spartiaci (gr.. Zupełnie inny typ ustrojowy wykształcił się w Atenach.. Posiadali tylko ograniczone prawa polityczne, lecz w czasie wojny służyli w formacjach lekkozbrojnej piechoty lub jako wioślarze, w ten sposób nie ponosząc zbyt wielu kosztów związanych z obronnością.Ewolucja ustroju Aten.. Jednym ze strategów w połowie wieku V wybrano Peryklesa.. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii .Rolę podstawowego politycznego organu przejęło teraz zgromadzenie ludowe.. Ateński demos (lud), w skład którego wchodzili obok ludzi ubogich, także armatorzy, kupcy, bankierzy i bogaci rzemieślnicy domagał się współudziału w rządach.. Jego celem było całkowite zerwanie ze starymi strukturami rodowo-plemiennymi .Pryncypat połączył elementy jednowładztwa z elementami ustroju republikańskiego.. Jak ludzie żyli w latach 1700 - 1990?. służba wojskowa lub udział w kolonizacji.. Za Spartan uważano potomków, mieszkańców kilku osad nad rzeką Eurotas..

2011-12-18 17:50:14Scharakteryzuj krótko ustrój polityczny sparty 4.

Na początku Ateny były monarchią , a na ich czele stał król.. Wymień 4 najsłynniejsze budowle znajdujące się na akropolu w atenach 6.Dopisz do podanych pojęć bogów greckich: - bóg morza - bóg zmarłych - opiekun sztuk - bogini natury - bóg wina i zabawy Bardzo proszę o .Przydatność 80% Ustrój Sparty.. Z czasem jednak okazało się, że koegzystencja tych dwóch systemów w obliczu wzrastającej władzy cesarza, nie jest możliwa.. Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.Ustrój polityczny Aten ewoluował od monarchii do demokracji.. 5.Wyjaśnij pojęcia : a)Jonia b)Politeizm c)Hoplita .. Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.. Dalszego reformowania ustroju Aten podjął się w latach 508-507 p.n.e. Klejstenes.. W pierwszej połowie III wieku doszło do zamach na życie ówczesnego cesarza Aleksandra Sewerusa.Ustrój polityczny w Sparcie byl ewenementem..

... Ustrój polityczny Aten i Sparty - analiza porównawcza.

Ojczyzną Spartan była Lakonia.. Sparta leżała w Lakonii, krainie zasiedlonej już w okresie mykeńskim.. Kryzys pojawił się w II wieku.. Główna jednostką podziału społeczeństwa stał się ród.. Zwycieska wojna Sparty z Atenami w latach 431 - 404 p.n.e. byla jednym z wazniejszych wydarzen w dziejach Grecji.Pierwotnie ustrój społeczny Aten oparty był o strukturę rodową.. ; Zarówno w oligarchii jak i demokracji obywatele posiadali określone prawa.Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas.. Ustrój Sparty: W Sparcie mamy monarchie.. Była największą polis grecką.. Kilkadziesiąt rodów (około 30) tworzyło fratrię.. Dzieje państwa spartańskiego sięgają początków I tysiąclecia p.n.e. Mieszkańcy 5 niedużych osad położonych w dolinie rzeki Euratos połączyli się tworząc jedną Polis-Spartę.Przydatność 50% Ustrój polityczny Aten i Sparty - analiza porównawcza.. Reforma Solona - 594 p.n.e.Ustrój polityczny starożytnej Sparty Określony przez Likurga ( IX /VIII w. p.n.e.) Geruzja 1.30 osobowa rada starszych (2 królów i 28 gerontów) 2.powyżej 60 raku życia 3.Wybierane dożywotnio przez Zgromadzenie Ludowe 4.Władza ustawodawcza 5.Wydawali wyroki w ciężkich.Ustrój polityczny państw starożytnej Grecji.. Z biegiem czasu władza królów jednak osłabła i w ich rękach pozostały tylko funkcje religijne.Scharakteryzuj ustrój Sparty i Aten - czym się różniły od siebie.. Porównanie ustroju Aten, Sparty i Rzymu.. Spartiatom udalo sie osiagnac faktyczna równosc w obrebie swej grupy.. utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu .Scharakteryzuj ustrój Aten.. Aby zapobiec wybuchowi społecznego buntu postanowiono przeprowadzić reformy.. W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.Ustrój Polityczny Aten - dzieło przypisywane Arystotelesowi lub jednemu z jego uczniów, jedyna część politei w znacznej części zachowana do naszych czasów.. Spartiaci byli między sobą równi pod względem praw i obowiązków wobec państwa.. Jednak zaplacili za to likwidacja odmiennosci, militaryzacja zycia, podporzadkowaniem jednostki woli ogólu.. .Czwartą grupę stanowili wyrobnicy, tzw. thetes.. Wybierani z najwyższej klasy 2.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Ustrój polityczny Aten i Sparty - analiza porównawcza.. Ziemia, podobnie jak i część ludności stanowiła własność państwa.Przydatność 50% Ustrój polityczny Aten i Sparty - analiza porównawcza..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt