Napisz rozprawkę na temat nie warto sięgać po różnego rodzaju używki (papierosy alkohol narkotyki)
Kompozycja; kolejność argumentów nie może być przypadkowa, zastanów się czy temat nie narzuca Ci kompozycji, wybierz kompozycję i konsekwentnie jej przestrzegaj.. Polacy piją wskutek panującej obyczajowości.. · Zachowaj porządek argumentacji.. Nie wracaj do wcześniejszych swoich .Z pewnością nie zabraknie oponentów, przekonujących, że e-papierosy są mniej szkodliwe i zdecydowanie lepiej sięgać po takie "nowoczesne" metody palenia niż po zawierające 5,6 tys. związków chemicznych (w tym 40 rakotwórczych i ponad 400 groźnych dla zdrowia) tradycyjne papierosy.. Przy długotrwałym nadużywaniu są trucizną, która powoli niszczy cały organizm.. Dlaczego sięgamy po używki?. · Bądź obiektywny.. Używki nie jednemu młodemu człowiekowi pokazały swoje oblicze.. Niestety będą mieć rację.Napoje energetyczne dostarczają dużej dawki energii oraz poprawiają uwagę i koncentrację.. W rozprawce nie stajesz po niczyjej stronie, nie oceniasz, a przeprowadzasz jedynie „suchy" dowód na potwierdzenie konkretnej tezy.. Powinieneś uwzględnić literaturę różnych epok.. Trzeba pamiętać, że w okresie dojrzewania wahania nastroju zdarzają się często i są zjawiskiem naturalnym.. Alkohol towarzyszy nam przy okazji większości imprez towarzyskich i uroczystości rodzinnych - chrzcin, wesel, komunii.. Jeśli nikt nie da im szansy, zostaną przekreśleni..

Napisz rozprawke na temat "Nie warto sięgać po żadnego rodzaju używki" ...

Może korzystać z zeszytu i wszystkich notatek.. (od nikotyny),nawyków (czynności rąk przy paleniu) i emocji (jak każda używka, sięganie po papierosy to rodzaj "podpórki" emocjonalnej).. 99% uczniów robi to naprawdę dobrze!. Piszemy o wydarzeniach, polityce .· Stosuj różne formuły, które pozwolą Ci na wprowadzenie do tekstu cytatu, kolejnego argumentu lub wniosku.. Po 10 latach: ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy jest takie samo, jak osób niepalących.. W wolnym czasie pierwszy raz zapaliło papierosa 53,8% badanych uczniów .Nie polemizujesz z tezą, bo temat Ci na to nie pozwala.. Naturalne jest też, że czasem trzeba doświadczyć emocji negatywnych: smutku, rozpaczy, zażenowania, złości.rozprawka ma za zadanie sprawdzić wiedzę osoby, która ją napisała.. Powszechne są sytuacje, gdy osoba chora i jej najbliżsi bardzo długo wypierają ze świadomości fakt utraty kontroli nad piciem.. A każda kolejna rozprawka rzeczywiście jest rozprawką Bibliografia: 1.. Pamiętaj, że utwory nawiązują do innych tekstów w różny sposób, np.: poprzez wspólny motyw, aluzję, stylizację, cytat.. On także jest niepotrzebny, a może z niego wyniknąć wile problemów.Przydatność 85% Posługując się przykładami z historii, literatur i filmu, napisz wypracowanie na temat: „Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierp..

Dlaczego sięgamy po papierosy, alkohol, narkotyki?

Trzeba więc mieć oczy na wszystko otwarte, by w porę dostrzec zagrożenie i odpowiedzieć na nie.. Z ankiet wynika, że w większości krajów naszego kontynentu spada liczba młodych ludzi palących papierosy bądź sięgających po narkotyki.Rozprawka maturalna problemowa to nowy typ pracy pisemnej obowiązujący podczas matury piemnej z języka polskiego od 2015 roku.. Wniosek z tego taki, że warto jest zapracować na zaufanie rodziców, a poprzez bunt na pewno nam się to nie uda.. Niczego w życiu nie osiągną.. Spożywanie alkoholu samo w sobie nie jest niczym zagrażającym.Co innego gdy żyjesz z rodzicami dobrze, wtedy oni mają do Cb zaufanie i na pewno dadzą się na taką imprezę zgodzić.. Często dzieje się tak, ponieważ: chcą mieć przyjemne wrażenia, dobrze się bawić; chcą poprawić sobie nastrój;Napisz rozprawke na temat "Nie warto sięgać po żadnego rodzaju.. - rozwiązanie zadania .. Badanie przeprowadzone w gimnazjum wykazało, iż zdecydowana większość spośród badanych uczniów nigdy nie próbowała alkoholu oraz papierosów.. Część uczniów pierwsze doświadczeniaNarkotyki są niezwykle szkodliwe.. Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych, hazardu, seksu, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz wielu innych czynników.Szanowni Państwo, śmiem zauważyć, że w Polsce młodzież coraz częściej sięga po różnego rodzaju używki, pod których wpływem robią rzeczy, których nie zrobiliby „na trzeźwo"..

Każdy uczeń pisze rozprawkę na ten temat, do którego tworzył plan na wcześniejszej lekcji.

Nadużywanie alkoholu i sięganie po różnego rodzaju używki dotyczy wszystkich ludzi, bez względu na płeć, wiek, rasę i wykształcenie.Uwaga na marginesie: miałem ucznia, który w każdej pracy pisemnej typu rozprawka maturalna praca klasowa robił dobrze kilka rzeczy mimo nieznajomości omawianych lektur - stawiał poprawnie tezę, analizował poprawnie podany tekst, nigdy nie odwoływał się do całości lektur, bo ich po prostu nie czytał, ale zawsze odwoływał się .Pamiętaj, że rozwinięcie rozprawki to miejsce tylko na argumenty (i w trudniejszej wersji kontrargumenty), którymi możesz przekonać oponentów.. Jest wiele powodów, dla których dzieci, młodzież i dorośli sięgają po używki.. Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.Uzależnienie od alkoholu nie bez powodu jest nazywane „chorobą zaprzeczeń".. Wiele razy słyszeliśmy nagłaśniane przez media przypadki ciężkich pobić przez nastolatków, którzy byli wtedy pod wpływem alkoholu.Po alkohol i niedozwolone używki sięgają coraz młodsze osoby, nawek kilkuletnie dzieci..

Jednak są uczniowie, którzy niestety pili już alkohol pomimo tak młodego wieku.

UkładAlkohol, narkotyki, papierosy - substancje uzależniające.. Są u nas wywiady, opinie i felietony.. Nie warto sięgać po papierosa.Cel szczegółowy: Uczeń: - potrafi samodzielnie napisać rozprawkę.. Poruszmy teraz temat buntu w szkole.. Nie są jednak zalecane przez lekarzy i dietetyków, gdyż prowadzą do skutków ubocznych zagrażających zdrowiu i życiu.. Człowiek bez przyszłości podejmuje krok desperacki.Wpływ używek (alkohol, narkotyki, papierosy) za zdrowie i życie człowieka.. Znajdziesz tu informacje z kraju i ze świata.. Poradnik dla każdego maturzysty.. Bardzo wielu rodziców żyje w ciągłym strachu przed tym, że ich dziecko któregoś dnia sięgnie po jeden z nich, uzależni się i zostanie narkomanem.Najbardziej grzejące rzeczy w polskim internecie, o których mówią Polacy.. Zwiększają ryzyko zawału serca oraz nasilają agresję wśród młodzieży.Młodzi Europejczycy na szczęście coraz rzadziej sięgają po szkodliwe dla zdrowia używki Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez ESPAD - Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na temat alkoholu i narkotyków.. Mimo to, papierosy sprawiają wrażenie niewinnej rozrywki, bardziej akceptowanej .Mają mało czasu na rozmowy, a później są zdziwieni, że dziecko sięga po narkotyki, czy też od czasu do czasu się upija alkoholem.. Nie musisz szczerze prezentować własnych poglądów, dobieraj argumenty potwierdzające tezę; zastosowany cytat zwiększa siłę argumentu, nie może on jednak zastąpić własnej myśli autora rozprawki; na końcu rozprawki są formułowane wnioski.. Czasami trzeba zdecydowanie zareagować zanim wydarzy się nieszczęście.Alkoholizm pozostaje ciągle największym nałogiem w Polsce.. Pamiętaj o strukturze .Zadanie: napisz rozprawkę na temat czy warto się sięgać po Rozwiązanie:literatura popularna jest skierowana do jak największego grona odbiorców w większości przypadków napisana jest prostym, nieskomplikowanym językiem oraz posiada uproszczone schematy fabularne książki takie dostarczają czytelnikom rozrywki oraz silne przeżycia emocjonalne wśród utworów powieściowych .Ankietowani uczniowie przyznali, że najczęściej po raz pierwszy sięgnęli po jakąś używkę na wakacjach.. Dlatego tak trudno odzwyczaić się od palenia.. Surdej B .Narkotyki stały się dostępne w wielu miejscach: w szkole, na ulicy, w dyskotece.. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków.. Ponieważ intensywne używanie alkoholu rzadko rozpoczyna się nagle, trudno uchwycić moment, gdy picie przestaje być bezpieczne.Po 5 latach: ryzyko zachorowania na raka płuc, jamy ustnej, krtani i przełyku zmniejszy się o połowę, regeneracji ulegają zniszczone komórki, poprawia się funkcja samoregulacji płuc..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt