Napisz opowiadanie mit o syzyfie

2009-10-04 20:06:44 Czy znacie dzieła sztuk inspirowane przypowiescią o synu marnotrawnym ?. Głównym bohaterem mitu jest tytułowy Syzyf - mężczyzna silny o niezwykłej urodzie.. Jego pałac mieścił się na górze zwanej Akrokoryntem.. Jednak król miał wady - był gadatliwy i lubił się chwalić zażyłością z bogami.. Jego pałac u szczytu skalistej góry zwanej Akrokoryntem był otoczony czarno-zielonym kręgiem starodrzewu.. Nie dotrzymuje danego słowa.. Σίσυφος Sísyphos, Sisyphos Aiolides, łac. Sisyphus)…


Czytaj więcej

Napisz opowiadanie twórcze na podstawie mitu o syzyfie

Moja lista Usuń z mojej listy.. Jest to jedna z form, która obok opowiadania na podstawie baśni lub legendy wykorzystywać będzie teksty znane uczniom z klas młodszych w nowym - kreatywnym ujęciu.8.. To Syzyf sprawił, Ze na świecie zagościły zdrowie, życie i szczęście, a o tym marzymy wszyscy.. Więcej o Szkoła z TVP: klasa 6.. Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ilustracji interaktywnych, 4 ćwiczenia interaktywne, 6 zadań otwartych .Głównym bohaterem mitu jest tytuło…


Czytaj więcej