Scharakteryzuj przeciętnego szlachcica xvii wieku

a. wzrost znaczenia rycerstwa w okresie rozbicia dzielnicowego.. Wskaż w drugim fragmencie odwołania do mitologii.. Charakteryzował się on niechęcią do cudzoziemszczyzny i przywiązaniem do tradycji.. Stanowią one najwybitniejszy zabytek pamiętnikarstwa staropolskiego.. Jaki efekt wywołują one dzisiaj u czytelnika?. W drugiej połowie stulecia gra w karty staje się bardziej popularna, zjawiają się tez różnego rodzaju gry.. b. wydanie przez Kazimierza Wielkiego Statutu wiślickiego i Statutu piotrk…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt