Rozprawka o tradycjach w panu tadeuszu

Pan Tadeusz jest księgą opisującą potęgę i piękno tradycji.. Już tutaj znajdziemy dowody na to, że mamy do czynienia z epopeją: Czas święty wiąże się z przestrzenią świętą - stanowią ją: mogiła powstańców z 1863 roku oraz grób Jana i Cecylii.O doniosłości dzieła Mickiewicza świadczą następujące czynniki: 1. czas i okoliczności powstania utworu - „Pan Tadeusz" powstał w okresie niezwykle trudnym dla Polaków: Polska znajdowała się pod zaborami, a upadek powstania listopadowego sprawił, że Polacy …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt