Napisz rozprawkę na temat wpływ grupy na zachowanie i postawy młodych ludzi

Przykładowa rozprawka 7.. Młodzież szkolna: - posługiwanie się wbrew zakazom w języku Polskim w murach szkoły - organizowanie kółek samokształceniowych-literackich (np. Zygier w Warszawie, spotkania u Gontali) - czytanie zakazanej lektury np. polskie literatury romantycznej - indywidualne wystąpienia uczniów na lekcjach skierowane przeciwko rusyfikacji (np. Zygier i Walecki na lekcji Kostriulewa wulgarnie .Codziennie na ulicach, w tramwajach i autobusach spotykamy wielu ludzi.. Romantycy byli t…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt